Onmisbare tips voor als u gaat schrijven voor het web

Schrijven voor het web is een wat andere discipline dan schrijven voor papier. Onder andere omdat lezen vanaf een beeldscherm lastiger is en tekst meer gescand wordt dan gelezen. Wanneer u erop gaat letten zal het u waarschijnlijk ook op gaan vallen dat veel mensen webteksten uitprinten als ze serieus iets willen lezen.

Een andere reden waarom schrijven voor internet net iets anders in zijn werk gaat is: omdat het veelal de bedoeling is dat het geschrevene vindbaar wordt op het internet.

Bereid het webteksten schrijven goed voor

Bij het webteksten schrijven is het, net als bij alle andere vormen van schrijven, van belang dat u een goed idee hebt waarover u wilt schrijven. Maar bij het schrijven voor het web komt nog iets meer kijken. Temeer wanneer het wenselijk is dat de teksten die u gaat schrijven voor internet gevonden worden in Google.

In dat geval moet u namelijk eerst bedenken welke zoektermen internetters zouden kunnen gaan gebruiken, wanneer ze op zoek gaan naar het onderwerp waar uw webtekst over gaat. Zoektermen kunnen bestaan uit één woord, maar uiteraard ook uit meerdere woorden. Zo is: "schrijven voor het web" een zoekterm, evenals "webteksten schrijven", om eens twee voorbeelden te noemen. Beide zoektermen slaan op het onderwerp van dit artikel.

Wanneer u dit artikel bekijkt dan ziet u dat deze zoektermen verspreid over het artikel gebruikt worden. Hierdoor wordt de vindbaarheid op internet op deze zoektermen vergroot.

Verder is het verstandig bij het schrijven van teksten voor het web de indeling aan te houden van een krantenartikel. Iedere tekst begint met een kop die de inhoud van de tekst samenvat. De eerste alinea vervolgens, geeft een samenvatting van het hele artikel. In de alinea's die volgen pakt u het onderwerp bij de kop en gaat u er dieper op in. In de laatste alinea rondt u het artikel af en schrijft u een conclusie wanneer dat gewenst is.

Een lezer hoeft dan niet de hele tekst te lezen om te begrijpen waar het over gaat. Wanneer u een krant leest, zult u ook niet alles lezen. Vaak leest u de kop en misschien de eerste alinea van een krantenartikel. Pas daarna besluit u of u het hele artikel gaat lezen. Op internet gebeurt exact hetzelfde.

Meestentijds gebruiken mensen internet om een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem, een behoefte te vervullen of een antwoord te vinden op een vraag die ze hebben. U begrijpt dat het bij de meeste onderwerpen ondoenlijk is om alles te lezen wat er op het internet over geschreven is.

In slechts luttele seconden wordt daarom ook bepaald of een webtekst hun vraag zou kunnen beantwoorden, het probleem zou kunnen oplossen of een behoefte zou kunnen vervullen. Door de indeling van krantenartikelen te gebruiken voor uw webteksten, geeft u internetgebruikers de kans snel te bepalen of uw webpagina biedt waar ze naar op zoek zijn.

Do's and Don'ts bij het schrijven voor internet

Tekst op websites wordt in eerste instantie gescand en niet gelezen. Maak uw webteksten dan ook scanbaar. Probeer te schrijven in korte alinea's en gebruik tussenkopjes.

Voorkom het gebruik van lange zinnen met tussenzinnen als u schrijft voor het web. Om het lezen op het beeldscherm te vergemakkelijken, doet u er goed aan korte zinnen te schrijven die zo veel mogelijk vertellen.

Laat, als u gaat schrijven voor het web, teksten niet te lang worden. Een webtekst behoort zo lang te zijn als nodig. Maar probeer de lengte van uw teksten te houden tussen de vijfhonderd en zevenhonderd woorden en niet korter dan driehonderd woorden.

Het is misschien een open deur. Maar let goed op spel -en taalfouten. Een tekst met spel -en taalfouten komt nu eenmaal minder geloofwaardig over dan een foutloze tekst.

De Nederlandse taal is soms geen makkelijke taal. Een simpele truc om erachter te komen hoe u iets schrijft is: het woord waar u over twijfelt invoeren als zoekwoord in Google. Aansluitend kijkt u hoe het woord op internet het vaakst geschreven wordt. Deze schrijfwijze neemt u vervolgens over. Deze methode is niet waterdicht. Echter, een woord fout schrijven is minder erg wanneer het woord consequent fout geschreven wordt.

Artikelen die je mogelijk ook interesseren

Copyright © 2017 Webwijsheid.nl

over webwijsheid contact sitemap privacy statement disclaimer