Hoe komt uw website hoog bij Google in de zoekresultaten

Hoe kom ik met mijn website hoog bij Google in de zoekresultaten. Iedereen die een website heeft, zal zich dit ongetwijfeld wel eens afgevraagd hebben. Want als u een website hebt, dan wilt u toch ook dat deze bezocht wordt.

Hoog bij Google in de zoekresultaten komen is allang niet zo makkelijk meer als dat het ooit was. Want wanneer iets eenvoudig is en manipuleerbaar is, wordt er misbruik van gemaakt. Zo ook van zoekmachines in vroeger tijden.

De positie van uw website in Google verbeteren

Google heeft manipulatie van de zoekmachine daarom vrijwel onmogelijk gemaakt. In de loop der jaren zijn geavanceerde technieken ontwikkeld die: enerzijds de populariteit van een webpagina en de relevantie voor een bepaalde zoekopdracht bepalen en anderzijds controleren of die populariteit en relevantie wel rechtmatig verkregen zijn.

Wanneer daar twijfels over zijn, wordt de betreffende pagina niet getoond in de zoekresultaten. Het gevolg: goede zoekresultaten voor de gebruikers van Google, maar niet heel eenvoudig om hoog te komen bij Google als u niet weet hoe.

Het zal u misschien zijn opgevallen dat er gepraat wordt over de populariteit en relevantie van een webpagina voor een bepaalde zoekopdracht, in plaats van dat er gesproken wordt over een website.

Hetgeen u zich goed moet realiseren wanneer u de positie van uw website in Google wilt verbeteren is: dat elke pagina van uw website door Google apart bekeken en ge´ndexeerd wordt. Daarbij wordt tevens direct bepaald voor welke zoekopdrachten de webpagina relevant is.

U moet dan ook bij elke pagina van uw website zorgen dat het voor Google goed duidelijk is wat het onderwerp is van de pagina. Ofwel, waar de pagina precies over gaat . Deze webpagina bijvoorbeeld, heeft als onderwerp: Hoe komt uw website hoog bij Google in de zoekresultaten.

Het onderwerp van dit artikel vindt u niet alleen terug bovenaan deze webpagina, maar tevens in de adresbalk van uw browser.

Het onderwerp van uw webpagina wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser wanneer u de Title tag (<title> </title>) invult in de HTML-code van uw webpagina. Zie onderstaande afbeelding.

Tevens ziet u in de afbeelding dat het onderwerp is weergegeven tussen Header tags (<h1> </h1>). Voor Google zijn de Title tag en de Header tag de belangrijkste tags voor het bepalen van het onderwerp van de webpagina en dus voor welke zoektermen deze webpagina relevant zou kunnen zijn.

Hoger bij Google komen in de zoekresultaten begint dan ook met nauwkeurig het onderwerp van de webpagina te beschrijven in de Title tags en Header tags.

De pagina's van uw website verder optimaliseren

Het onderwerp, ofwel de titel, van een artikel geeft in het kort de inhoud ervan weer. Op dezelfde manier kijkt Google ook naar de titel van een webpagina. Google verwacht dan ook minimaal dat woorden gebruikt in de titel, tevens terugkomen in de rest van de inhoud van de pagina.

Zorg er dan daarom ook voor dat u woorden die voorkomen in de titel verspreid over de pagina wederom gebruikt. Overdrijf dit echter niet. Woorden te vaak gebruiken in de inhoud van een pagina heeft tot gevolg dat Google de pagina niet vertrouwt en niet hoog zal laten verschijnen in de zoekresultaten.

De kunst is de inhoud van een pagina zo te schrijven dat het de lezer niet opvalt dat de pagina geoptimaliseerd is voor een bepaalde zoekopdracht, maar waarbij het voor Google wel degelijk duidelijk is voor welke zoekopdracht de pagina is geoptimaliseerd.

Om deze pagina er als voorbeeld maar weer eens bij te pakken. Deze webpagina is geoptimaliseerd voor onder andere de zoekopdracht: Hoog bij Google.

De populariteit van de webpagina binnen de website verhogen

Zoals u hebt kunnen lezen, kijkt Google niet alleen naar de relevantie van een pagina voor een bepaalde zoekopdracht, maar wordt er ook gekeken naar de populariteit van de pagina. De populariteit van een webpagina wordt voor een groot deel bepaald door het aantal links dat naar die pagina verwijst.

Deze links kunnen van andere websites afkomstig zijn, maar ook van andere webpagina's binnen uw eigen website. Dus wanneer u het belangrijk vindt dat een bepaalde pagina van uw website veel bezoek krijgt en dus zo hoog mogelijk moet scoren bij Google, dan moet u ervoor zorgen dat op zoveel mogelijk pagina's van uw website verwezen wordt naar de pagina waarvan u de populariteit binnen uw website wilt verhogen.

Let er bij het aanmaken van links op andere pagina's op dat u de link een titel meegeeft die betrekking heeft op het onderwerp van de pagina waarnaar u verwijst. Op deze manier wordt de titel van de pagina waarnaar verwezen wordt nogmaals versterkt. Hetgeen meetelt in de populariteit die Google aan de pagina toekent.

Hoog bij Google in de zoekresultaten komen is niet heel moeilijk als u precies weet wat u doen moet. Door consequent te doen wat in dit artikel uitgelegd wordt, zal uw website een stuk hoger bij Google gaan scoren dan voorheen.

Gerelateerd